Vår Energi trenger to nye lærlinger

Nicolai RinglundLærlingplasser

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Vi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Vi vil  fortsette å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra lisensene våre.

Vår Energi er i dag ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.  Gjennomsnittlig produksjon er i overkant av 300,000 fat oljeekvivalenter per dag (foepd). Målet er å nå 350,000 foepd i løpet av de første 2020-årene. Våre 1,000 medarbeidere jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen, og avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.

Vi har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi skal være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbon-teknologi. 

Nå søker Vår Energi etter 2 nye lærlinger i Hammerfest, som skal jobbe mot Goliat!

Lærling i kjemiprosessfaget?

Finnes det en spire til inspektør i deg?

Har du lyst til å gå i lære på verdens nordligste offshoreinstallasjon?

Hvis svaret er ja og ja, kan du være den unge og lovende kandidaten vi i Vår Energi søker etter.

Lærling i automatiseringsfaget

Er du praktisk og liker å håndtere maskiner?

Har du lyst til å gå i lære på verdens nordligste offshore oljefelt?

Hvis svaret er ja og ja, kan du være den unge lovende kandidaten vi i Vår Energi søker etter.