Bli lærebedrift
Info til bedrifter

VÅRE KURSTILBUD

Varmearbeid

Bakgrunn for kurset

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann.Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Gjennomføring

Kurset besår av en teoretisk og en praktisk del. Kurset gjennomføres som et dagskurs på avtalt lokasjon.

Kursperiode

Vi kan arrangere varme arbeid kurs på oppfordring fra medlemsbedriftene, men ellers prøver å arrangere et kurs i Mars hvert år.

Eksamen

Foregår på slutten av dagen.

Påmelding

Kontakt oss på nicolai@hfo.no hvis du ønsker å melde deg på kurset, eller få mer informasjon.