SERVICE OG SAMFERDSELSFAG

Under kan du lese om forskjellige yrkesretninger innen service og samferdselsfag.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
Teksten vedlikeholdes på yrkessiden utdanning.no.