FOR LÆRLINGER

 

Bli lærling

Å være lærling vil si at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en godkjent lærebedrift. Bedriften gir deg både opplæringen og praksisen du trenger, og læretiden avsluttes med en prøve. Godkjent læretid og bestått prøve fører til svennebrev eller fagbrev innen faget.

 

Plikter og rettigheter

Som lærling er du under opplæring, men du er også en arbeidstaker. Du har dermed rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, men du har også ansvar og plikter du må følge opp når du går i lære i en bedrift.

Fagoversikt

Under ser du alle studieretningene vi formidler læreplasser innen.
Klikk på ikonene for mer informasjon om de ulike fagene!
Fagoversikt

Her er en oversikt over de forskjellige studieretningene vi kan bidra med å finne læreplass til. Klikk deg videre under for å lese om de ulike fagene!