TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJONSFAG

Under kan du lese om forskjellige yrkesretninger innen teknikk og industriell produksjonsfag.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
Teksten vedlikeholdes på yrkessiden utdanning.no.