RESTAURANT- OG MATFAG

Under kan du lese om forskjellige yrkesretninger innen restaurant- og matfag.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
Teksten vedlikeholdes på yrkessiden utdanning.no.