Bli Lærebedrift
Kurs

INFORMASJON TIL BEDRIFTER

Hva er et opplæringskontor

I et opplæringskontor har flere bedrifter i fellesskap påtatt seg opplæringsansvar av lærlinger. Opplæringen skjer i samarbeid med lærebedriften, yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingen.

Opplæringskontorets oppgaver

Skrive lærekontrakter med lærling og bedriften, se til at nødvendig teoriopplæringen blir gjennomført, oppmelding til fagprøven, samt andre administrative rutiner. Opplæringskontoret skal føre tilsyn med at lærlingen får den opplæringen han/hun har krav på og at den praktiske opplæringen blir dokumentert. Opplæringskontoret skal ved sitt samarbeid med og mellom bedriftene, lærlingene, yrkesopplæringsnemnda og skoleverket være en ressurs for medlemsbedriftene i forhold til rekruttering, kunnskap om læreplaner, skoletilbud, læretid med mer. Gjennom vårt samarbeid skal vi utdanne ungdom i Finnmark til dyktige fagarbeidere slik at bedriftene får øket tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Medlemskap

Som medlemmer i opplæringskontoret regnes bedrifter som tilslutter seg Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor sine vedtekter og har betalt forfalte avgifter til kontoret. Det forventes at bedriften driver sin virksomhet etter sunne forretningsmessige prinsipper og har et alminnelig godt omdømme.

Godkjenning

For at en bedrift i Finnmark skal kunne ta inn lærlinger må den godkjennes av Finnmark Fylkeskommune. For at en bedrift skal bli godkjent er det en forutsetning at bedriften har faglig kvalifisert personell og arbeider innenfor områder som dekker læreplan for faget. Bedriften må også ha eller skaffe seg en faglig leder. Dvs. en person som har lang og releveant erfaring innen faget, og kan dokumentere dette. Gjerne med sitt eget fag/svennebrev.

Økonomi

For hver lærling vi skriver kontrakt med mottar vi offentlig tilskudd med to årlige utbetaliger. Generalforsamlingen vedtar hvor stor andel av dette tilskuddet som skal refunderes til medlemsbedriftene. Det resterende av tilskuddet skal dekke driften av opplæringskontoret. I forbindelse med innmelding i Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor er det en engangsavgift på kr. 2000.- + m.v.a. Medlemsbedriftene betaler en årlig serviceavgift på kr. 1000.- + m.v.a.

Prøvestasjoner

I et samarbeid med våre medlemsbedrifter, så opprettet vi i 2013 en prøvestasjon for elektrofag. Hensikten bak prøvestasjonen er å tilby våre medlems- bedrifter og andre, lokaler og fasiliteter der fagprøven kan gjennomføres raskt og effektivt.

Kravet til fagprøven er bredere og mer sammensatt enn før og det gjør at det er vanskelig å gjennomføre en full prøve ute i bedrift. Industrien i Hammerfest er rettet mye mot oljenæringen. Med dette i tankene, har vi arrangert så prøvestasjonen er tilpasset både elektrikere og industri elektrikere.
Vi har lokal prøvenemd her i Hammerfest som bidrar til rask responstid når det gjelder å ta fagprøven.

Stasjonen kan leies av medlemsbedrifter, ikke- medlemmer og privatister. Vår prøvestasjon er lokalisert i Tunnellbakken 12, 9600 Hammerfest. For bestilling av plass på prøvestasjonen ta kontakt med Runar Enoksen, HFO på telefon 95 84 15 05 eller e-post: runar@hfo.no
Det er kun fagprøve for elektriker som gjennomføres på denne prøvestasjonen.

Andre prøvestasjoner i Finnmark

ELEKTRIKERFAGET
Honningsvåg
Kirkenes
RØRLEGGERFAGET
Alta
AUTOMATIKER
Hammerfest