Prøvestasjon


I et samarbeid med våre medlemsbedrifter, så opprettet vi i 2013 en prøvestasjon for elektrofag. Hensikten bak prøvestasjonen er å tilby fasiliteter der fagprøven kan gjennomføres raskt og effektivt. 

lærling Kristian tommel opp
Inne på prøvestasjonen

Prøvestasjonen i Hammerfest driftes og vedlikeholdes av HFO.

prøvestasjon utendørs
hjertestarter på veggen