Plikter og rettigheter

ØNSKER DU Å BLI LÆRLING?

Hva er en lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.
I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du vil få kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden.
Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.

Hvordan bli lærling

Det finnes mange måter å bli lærling på, men som regel må du sende inn en søknad til bedriften du ønsker å jobbe hos. En søknad om læreplass, fungerer på samme måte som en jobbsøknad. Dette betyr blant annet at du normalt kan bli innkalt til intervju. Hvis du har vært utplassert gjennom yrkesfaglig fordypning eller sommerjobb, så er dette et veldig godt utgangspunkt for søknaden din. I tillegg til at du kan vise til tidligere erfaring innenfor yrket.

Andre ting du kan ha i bakhode er at Finnmark er stort. Vi kan hjelp deg med lærlingplasser andre steder enn bare Hammerfest. Spørsmålet er; er du villig til å reise for å ta fagbrev?

Uansett hvilken måte du velger å søke etter lærlingplass, så er det viktig at du også søker på Vigo.no. Søknadsfristen er 01. mars hvert år.

Søk læreplass

Les mer om hvordan du søker læreplass hos HFO ved å trykke på knappen under.

Søk Lærlingplass