Info til bedrifter
Kurs

BLI LÆREBEDRIFT?

Introduksjon

Som godkjent lærebedrift vil bedriften få muligheten til å forme neste generasjon med fagarbeidere. Lærlingordning er en økonomisk gunstig løsning, samt at bedriften tar samfunnsansvar.

Hvordan bli en godkjent lærebedrift

Å få en godkjenning er ikke komplisert. Det forutsetter riktignok at bedriften din har relevante arbeidsoppgaver som passer for lærlingen. Det må også være en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret og har en plan!

Krav til lærebedriften

  • Bedriften skal ha arbeidsoppgaver som dekker læreplanen i faget
  • En person i bedriften må være faglig leder og være ansvarlig for opplæring

Når bedriften er godkjent som lærebedrift, så kan de starte rekruttering av lærlinger. Om bedrift ønsker å rekruttere nye lærlinger rett fra skolebenken eller gi fagbrev til eksisterende ansatte er opp til bedrift.

I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, så blir det også tilbudt kurs for faglige ledere og/eller instruktører. Da blir det gjennomgang av blant annet vurdering, veiledning og kommunikasjon. Og ikke minst hva slags forventninger som stilles til deg som faglig leder/instruktør. Kurset varer i en arbeidsdag og blir holdt flere ganger i året på forskjellige steder i Finnmark. Spør oss, så skal vi informere deg om når og hvor neste kurs er. Det kreves at minst en person i hver bedrift skal ha vært gjennom dette kurset, men det anbefales å gi dette kurset til flere.

Hvorfor ta inn lærlinger

Det er mange gode grunner til å ansette lærlinger. Blant disse har du for eksempel:

  • Bedrift viser at de tar samfunnsansvar.
  • Lærlingeordningen er en økonomisk gunstig løsning.
  • De ansatte vil få utfordret seg selv i nye roller som rollemodell og læremester.
  • Lærlinger tilføyer gjerne ny kompetanse gjennom f.eks. digital kompetanse eller kreativitet.
  • Bedrift kan selv forme lærlingen slik de ønsker sin ideelle fagarbeider skal være.
  • Lærlingordningen er en veldig god rekrutteringsordning. Bedriften bestemmer selv om de ønsker å ansette lærlingen etter at lærlingen har tatt fagbrev.