Hvem og hva er
Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor?

Våren 1998 gikk lokalt næringsliv i Hammerfest sammen og fikk etablert et flerfaglig opplæringskontor i byen. Målet var å øke rekrutteringen til håndverksfagene og å forbedre kvaliteten på opplæringen. Bedriftene fikk ikke rekruttert nok fagarbeidere.

I dag har Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor 69 medlemsbedrifter i forskjellige håndverksfag. Lærlingene våre får opplæring rundt om i Finnmark og på Vestlandet. Mye av tiden går med til jobbing med inntak, oppfølging og rekruttering av lærlinger.

Olje og gassnæringen sitt inntog i Finnmark har gitt stor vekst på mange felt og i mange bransjer. Vår utfordring er å produsere nok fagarbeidere med lokal forankring.

Finn oss her

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest

Organisasjonsnummer


879 764 122

Søke lærlingplass?


Les mer og søk her

Våre ansatte

Våre ansatte

Image

Truls Svanholm

Image

Kjersti Storvik

Opplæringskonsulent
Image

Monika Ø. Pedersen

Opplæringskonsulent
Image

Runar Enoksen

Opplæringskonsulent

Image

Nicolai Ringlund

Opplæringskonsulent