Lærling i Vår Energi – Kjemiprosess

Nicolai RinglundLærlingplasser

Sted:  Goliat

Jobbfunksjon:  Offshore

Søknadsfrist:  31/01/2024


Finnes det en inspektørspire i deg? Har du lyst til å gå i lære på en av våre offshoreinstallasjoner? Hvis svaret er ja og ja, kan du være den unge og lovende kandidaten vi i Vår Energi søker etter.
 
Vi er på jakt etter en lærling innen kjemiprosessfaget til Goliat. At oljeproduksjonen går som en klokke døgnet rundt er viktig for selskapet, derfor må du ha sans for å overvåke, styre og regulere datautstyr, gjerne fra et kontrollrom eller via andre anlegg. Du må være i stand til å gjennomføre vedlikeholdsoppgaver og generelt være forberedt på variasjon i arbeidsoppgaver. Samtidig må du være løsningsorientert, ha evne til å arbeide selvstendig så vel som å samarbeide med andre.
 
Vår Energi ASA tilbyr et lærlingeprogram i henhold til fastlagt læreplan. Lærlingetiden kommer til å by på mange spennende arbeidsoppgaver innen faget. Du kommer til å bli tildelt din egen fadder, som er en av våre erfarne medarbeidere innen faget. Fadderen vil følge deg tett opp under hele læreperioden.
 

Periode

24 måneders læretid i rotasjon (14/28)
Kurs i friperiode må påberegnes
 

Arbeidssted

Goliat FPSO

Utdannelse og bakgrunn

  • Gjennomført og bestått videregående skole VG2 Kjemiprosess- og laboratoriefaget
  • Behersker norsk og engelsk

Generell informasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må følgende dokumentasjon lastes opp i søknadsprosessen:

  • CV, kopi av vitnemål, eventuelle attester fra tidligere arbeidsgivere eller verv
  • Komplett karakterutskrift fra alle år
  • Dersom du er elev på siste året, ber vi om at du laster opp kopi av terminkarakterene for siste termin
  • Dokumentasjon på gyldig fravær

Spørsmål?

For faglige spørsmål, kontakt 
Andrew Tøssebro, andrew.tossebro@varenergi.no / 930 333 67
 
For spørsmål om rekrutteringsprosessen, kontakt 
Magnhild Eliassen, magnhild.eliassen@varenergi.no