Gratulerer til årets lærebedrift 2019!

Nicolai RinglundUkategorisert

Hvert år kårer Finnmark fylkeskommune årets lærebedrift, og i år gikk prisen til vår medlemsbedrift; Oss-nor Hammerfest AS.

Oss-nor har over flere år tatt inn lærlinger i industrimekanikerfaget og CNC-maskineringsfaget og utviklet et lokalt konkurransedyktig fagmiljø.

I Hammerfest har de blitt et høyteknologisk verksted med fokus på lokal rekruttering. Her leverer de avanserte tjenester innen vedlikehold, inspeksjon og bearbeiding av stigerør, ventiler og andre mekaniske komponenter, spesielt rettet mot subsea og olje- og gassutvinning.

Siden 2011 har de hatt 15 lærlinger gjennom sitt system og utdannet mange dyktige fagfolk. Lærlingene har fått tilgang på bransjeledende kompetanse, kjennskap til internasjonale kvalitetssikringssystemer og utfordrende arbeidsoppgaver under trygge omgivelser.

De samarbeider nært med sin avdeling i Kristiansund, videregående skole og vårt kontor og deler sjenerøst av sine erfaringer i fagopplæringen.

Hammerfest VGS har fått låne en kostbar CNC-benk som Oss-nor også kurser, lærere og elever i, og de har vært aktive i å bidra til og utvikle yrkesfagene.

Gründer, eier og styreleder Arnt Ander Wæraas døde tidligere i år etter kort tids sykdom. Han har vært en pådriver for desentralisering av industrielle ressurser og lenge vært aktiv som ildsjel for utviklingen av det lokale kompetansemiljøet innen bransjen i Hammerfest.

På bakgrunn av dette samfunnsansvaret ble Oss-nor Hammerfest AS kåret til årets lærebedrift 2019 i Finnmark.

Vi i Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor takker for innsatsen så langt, og gleder oss til å fortsette samarbeidet fremover! Gratulerer så mye!

En hoppende glad Jon-Andre har alt startet feiringen