Vi ønsker flere søkere!

hammerfestfoLærlingplasser

Prosjekter under utvikling!
Johan Castberg, Sykehus i Hammerfest, Flyplass på Grøtnes,
Nussir i Kvalsund, ASCO-basen i Rypefjord, Industriområde
på Markoppnes, Tunnelpakke Hammerfest m. flere.
VI ØNSKER FLERE
SØKERE TIL
FØLGENDE LÆREFAG:
• Rørleggerfaget
• Logistikkfaget
• Automatiseringsfaget
• Isolatørfaget
• Stillasbyggerfaget
• Sveisefaget
• CNC Maskineringsfaget
• NDT kontrollørfaget
• Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
• Motormekanikerfaget
• Kulde- og varmepumpemontørfaget
• Tømrerfaget
• Salgsfaget
• Produksjonsteknikkfaget
• IKT Servicefaget
• Anleggsmaskinmekanikerfaget
• Fjell- og bergverksfaget
• Kjemi og prosessfaget on- offshore
• Industrimekanikerfaget on- offshore

Prosjekter under utvikling!
Johan Castberg, Sykehus i Hammerfest, Flyplass på Grøtnes,
Nussir i Kvalsund, ASCO-basen i Rypefjord, Industriområde
på Markoppnes, Tunnelpakke Hammerfest m. flere.
VI ØNSKER FLERE
SØKERE TIL
FØLGENDE LÆREFAG:
• Rørleggerfaget
• Logistikkfaget
• Automatiseringsfaget
• Isolatørfaget
• Stillasbyggerfaget
• Sveisefaget
• CNC Maskineringsfaget
• NDT kontrollørfaget
• Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
• Motormekanikerfaget
• Kulde- og varmepumpemontørfaget
• Tømrerfaget
• Salgsfaget
• Produksjonsteknikkfaget
• IKT Servicefaget
• Anleggsmaskinmekanikerfaget
• Fjell- og bergverksfaget
• Kjemi og prosessfaget on- offshore
• Industrimekanikerfaget on- offshore

Har du annen skolebakgrunn
enn det som kreves
– ta kontakt for vurdering – veiledning.
Søknader sendes: truls@hfo.no