Yrkesfagene trenger deg

hammerfestfoUkategorisert

vi vil mangler 90 000 fagarbeider i 2030

På landsbasis velger omtrent halvparten yrkesfag når de begynner på videregående skole. Lokalt er disse en sentral del av kompetanseutviklingen vi driver med og lærlingordningen er en viktig rekrutteringsplattform for mange bedrifter. Utviklingen skjer raskt, … Read More