Teknikk og industriell produksjon


Om du velger teknikk og industriell produksjonsfag kan du senere videreutdanne deg ved en fagskole, ta påbygning til generell studiekompetanse for å kunne ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet, eller søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien.

Mann sveiser metall
Slipperi

Utdanningen leder fram til fagbrev i ett av fagene innen studieretningen.

teknikk og industriell produksjon
teknikk og industriell produksjon
teknikk og industriell produksjon

Du lærer

  • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet
teknikk og industriell produksjon
teknikk og industriell produksjon
teknikk og industriell produksjon