Service og samferdsel


Om du velger service og samferdselsfag kan du senere videreutdanne deg ved en fagskole, ta påbygning til generell studiekompetanse for å kunne ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet, eller søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien.

Smilende kvinne klargjør blomster
Frukt avdeling i butikk

Utdanningen leder fram til fagbrev i ett av fagene innen studieretningen.

Kvinne sitter i informasjonsskranke
Mann ser over tavle
Buss kjører fort forbi

Du lærer

  • kundebehandling og salg
  • administrasjon og tekstbehandling
  • om reiseliv, turisme og varetransport
  • elektronisk dokumentbehandling
  • om lover og forskrifter
Lastebil kjører på hovedvei
Kvinne skriver ned notater ved siden av datamaskin og tab
Menn som triller en vogn på ett lager