Bygg- og anleggsteknikk


Om du velger bygg- og anleggsteknikkfag kan du senere videreutdanne deg ved en fagskole, ta påbygning til generell studiekompetanse for å kunne ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet, eller søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien.

Mann bruker elektrisk drill til å skru en skrue i en planke
Mann med snekkerbelte og verktøy

Utdanningen leder fram til fagbrev i ett av fagene innen studieretningen.

Arbeidere støper grunnmur
Snekker måler og merker planke
mann kutter material med bordsag

Du lærer

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • om energiproduksjon og energiforsyning
  • om tekniske installasjoner
  • om kvalitet og sikkerhet
    materialkunnskap
Diverse verktøy
Mann heller ut maling på et brett
Mann jobber ved en bordsag