Alta Kraftlag søker to nye lærlinger!

Nicolai RinglundLærlingplasser

Alta Kraftlag søker nå etter inntil to nye lærlinger som energimontør for oppstart 2. august 2021. De vi søker har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre VG2 Elenergi.

Som montørlærling i konsernet Alta Kraftlag SA vil du få bred kompetanse knyttet til bygging, drift og vedlikehold av våre strøm- og fibernett, trafostasjoner og kraftverk. Arbeidet er svært variert og byr på mange faglige utfordringer. Våre montører er vårt ansikt utad og har også utstrakt grad av kundekontakt. De vi søker må derfor være både interessert i faget, lærevillig og serviceinnstilt. Liker du å jobbe utendørs, har stå-på-vilje og et godt humør er det et stort pluss!

Vi kan tilby et godt og etablert opplæringsmiljø hvor du får mulighet til å jobbe med varierte oppgaver innen energimontørfaget.

Søknad med karakterutskrift fra videregående skole sendes til rm@altakraftlag.no innen 15. april 2021.